احکام محتضر,خیریه,تاج گل ,قبل از مرگ,احکام قبل از مرگ,مصنوعی ,انصارالحسین,راجعون

خیریه,تاج گل ,قبل از مرگ,احکام قبل از مرگ,مصنوعی ,انصارالحسین,راجعون

احکام قبل از مرگ که باید رعایت شود

سه‌شنبه ۵ تیر ۱۴۰۳ | ۱۴:۰۶ ۰ نظر ۱۱۱۸ بازدید

مسلمانی را که محتضر است یعنی در حال جان دادن می باشد مرد باشد یا زن، بزرگ باشد یا کوچک ،باید به پشت بخوابانند به طوری که کف پاهایش به طرف قبله باشد. اگر خواباندن او کاملا به این طور ممکن نیست تا اندازه ای که ممکن است رجاء به این دستور عمل کنند، و چنانچه خواباندن او به هیچ قسم ممکن نباشد به قصد رجاء او را رو به قبله بنشانند، و اگر آن هم نشود باز به قصد رجاء او را به پهلوی راست یا به پهلوی چپ رو به قبله بخوابانند.

. احتیاط واجب آن است که تا وقتی غسل مس میت تمام نشده او را رو به قبله بخوابانند، ولی بعد از آن که غسلش تمام شد، بهتر است او را مثل حالتی که بر او نماز می خوانند، بخوابانند.

. رو به قبله کردن محتضر بر هر مسلمان واجب است و اجازه گرفتن از ولی او لازم نیست.

. مستحب است برای راحت شدن محتضر بر بالین او سوره مبارکه یس و الصافات و آیه الکرسی و آیه پنچاه و چهارم از سوره اعراف و سه آیه آخر سوره بقره بلکه هرچه از قرآن ممکن است بخوانند.

. تنها گداشتن محتضر و گذاشتن چیزی روی شکم او و بودن جنب و حائض نزد او و همچنین حرف زدن زیاد و گریه کردن و تنها گذاشتن زنها نزد او مکروه است.

احکامی که باید قبل از مرک رعایت کنید


دیدگاه خود را بیان کنید
Code Image